Home / Các cấu trúc nhỏ cần chú ý / [Bài học tiếng Anh mỗi ngày] Các loại câu ước với Wish

[Bài học tiếng Anh mỗi ngày] Các loại câu ước với Wish

Giữ lời hứa với các bạn (dù cũng muốn quên lắm :”>) trong mục bài học tiếng Anh mỗi ngày hôm nay Blueup sẽ nói sâu hơn về các loại câu ước với Wish nhé, đừng chỉ mang suy nghĩ lùi lại 1 thì là xong…sự thật phức tạp hơn mình nghĩ hơi bị nhiều đó nha… 😯 

1. Câu ước loại 1: ước về điều trong tương lai

Công thức:                S + wish + S + would/could + V (nguyên mẫu)

Lưu ý: Động từ “wish” chia theo thì và chia theo chủ ngữ

For example: 

She wishes she could be able to buy a car next year. 

buycar

We wish we would travel to Paris one day. 

Phân tích: Chúng ta thấy việc “mua xe hơi” và “đi du lịch đến Pháp” là 2 điều ước trong tương lai nên ta sẽ dùng câu ước loại 1

2. Câu ước loại 2: ước về điều trái với hiện tại

Công thức:                 S + wish + S + V-quá khứ đơn (V-ed/ V cột thứ 2)

Lưu ý:            – Động từ “wish” chia theo thì và chia theo chủ ngữ

                       – Động từ chính trong mệnh đề sau “wish” chia thì quá khứ đơn

                       – Động từ “to be” chia là “were” với tất cả các chủ ngữ trong câu ước.

For example: She wishes she didn’t study in that school at present. 

Phân tích: Ta thấy thời gian trong câu này là ở hiện tại (at present). Chúng ta có thể hiểu tình huống câu này là hiện tại cô ấy đang học trong một ngôi trường và hiện tại cô ấy không thích ngôi trường này nên hiện tại ước rằng không học tại ngôi trường ấy. Điều ước này trái với sự thật hiện tại => dùng câu ước loại 2. Mệnh đề sau “Wish” chia theo thì quá khứ đơn (Simple Past)

For example: He wishes he were the millionaire at the moment.

Phân tích: Anh ấy thực tế vẫn chưa phải triệu phú, đây là câu ước trái với thực tế ở hiện tại nên ta dùng câu ước loại 2. Và động từ “to be” chia là “were” với tất cả các chủ ngữ.

3. Câu ước loại 3: ước về điều trái với quá khứ

Công thức:                   S + wish + S + had + V-quá khứ phân từ (V-ed/ V cột thứ 3)

Lưu ý:                          – Động từ “Wish” chia theo thì và chia theo chủ ngữ

                                     – Động từ sau “Wish” chia theo thì quá khứ hoàn thành

For example:           Tom wishes he had gone to his aunt’s farewell party yesterday.

screen-shot-2011-07-25-at-10-13-08-pm

Phân tích: Thực tế là Tom đã không đi tiệc chia tay dì anh ấy hôm qua và hiện tại anh ấy ước rằng hôm qua anh ấy có đi. Đây là điều ước trái sự thật trong quá khứ nên ta dùng câu ước loại 3. 

Lý thuyết một hồi cũng hơi đuối rồi hen, sao không thử làm bài tập áp dụng một chút cho tỉnh táo lại nào :3

Điền đúng dạng động từ vào chỗ trống  😀 

I wish we _________ (not have) a test today.
I wish these exercises _________ (not be) so difficult.
I wish we _________ (live) near the beach.
Do you ever wish you _________ (can travel) more?
I wish I _________ (be) better at maths.score
I wish we _________ (not have to) wear a school uniform.
Sometimes I wish I _________ (can fly).
I wish we _________ (can go) to Disney World.

Xem thêm các bài học tiếng Anh mỗi ngày khác cùng chủ đề Các cấu trúc nhỏ cần chú ý TẠI ĐÂY

Bình luận

bình luận

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print