Home / Học tiếng Anh mỗi ngày / [Bài học mỗi ngày] Wh-question
whquestion

[Bài học mỗi ngày] Wh-question

Hé lu các bạn  :mrgreen:  Hôm nay chúng ta sẽ học thêm một loại câu hỏi nữa: Wh – question. Đây là dạng câu hỏi nhằm khai thác thông tin, có giá trị kéo dài hội thoại trong giao tiếp hơn cũng như rất thường gặp trong chương trình tiếng Anh cấp 2 trở lên, các bạn chú ý nhennn  😀 

Bài học kỳ trước: Câu hỏi Yes-No (Yes-No question)

I. Khái quát:

Câu hỏi Wh cho phép người nói tìm ra được nhiều thông tin hơn về chủ đề. Gồm có các từ để hỏi như sau:

When? Thời gian
Where? Nơi chốn
Why? Lí do, nguyên nhân
Who? Người
How? Cách thức
What? Tân ngữ/ Ý tưởng/ Hành động

 

Ngoài ra chúng ta cũng có thêm các từ để hỏi khác (Wh-word) cho những thông tin chi tiết và cụ thể hơn:

 

Which (one)? Hỏi về các lựa chọn
Whose? Sở hữu
Whom? Người (tân ngữ, trang trọng)
How much? Giá tiền, số lượng (dành cho danh từ không đếm được)
How many? Số lượng (danh từ đếm được)
How long? Bao lâu
How often? Tần số
How far? Khoảng cách
What kind (of)? Mô tả

 

wh question2-1

 II. Cách tạo câu hỏi Wh

Ngữ pháp đi với câu hỏi Wh sẽ phụ thuộc vào chủ đề được hỏi là Chủ ngữ hay Vị ngữ trong câu.

Nếu là Chủ ngữ, chúng ta chỉ cần thay thế người hay vật được hỏi với Wh-word phù hợp

For example:

Someone ate my cake. => Who ate my cake?

Something is annoying her => What is annoying her?

Nếu là Vị ngữ, việc tạo câu hỏi Wh phụ thuộc vào việc trong câu gốc có trợ động từ hay không. Trợ động từ là những động từ đi trước động từ chính đó các bạn, chúng ta cùng xem các ví dụ sau với trợ động từ là các chữ in nghiêng nhé

For example:

I can take it.
They are having breakfast.
I have eaten my lunch.
She should have finished her homework.

Với dạng câu hỏi Wh tập trung về Vị ngữ, chúng ta sẽ có 3 trường hợp như sau, các bạn chú ý nhé  😉 

1/ Để tạo câu hỏi về vị ngữ, đầu tiên chúng ta sẽ tạo câu hỏi Yes/ No bằng cách đảo vị trí giữa Chủ ngữ và Trợ động từ (đầu tiên). Sau đó chỉ cần thêm Wh-word phù hợp vào ngay đầu câu là okie dokie

For example:

She will leave some time. => Will she leave some time? => When will she leave?

They are playing soccer. => Are they playing soccer? => What are they playing?

It has been somewhere. => Has it been somewhere? => Where has it been?

 

2/ Nếu trong câu không có trợ động từ và chỉ có động từ “be”, chúng ta sẽ đảo vị trí Chủ ngữ và Động từ, sau đó thêm Wh-word phù hợp vào ngay đầu câu là xong nhen  😀 

For example:

He is my teacher’s son. => Is he your teacher’s son? => Who is he?

The meeting was at 10.30 am => Was the meeting at 10.30 am? => When was the meeting?

 

3/ Trường hợp trong câu không có trợ động từ và động từ không phải “be” → thêm DO/(DOES – với chủ ngữ ngôi 3 số ít) vào đầu câu. Nếu thì (tense) trong câu không phải hiện tại mà là quá khứ, chúng ta sẽ thay DO/DOES bằng DID. Sau cùng thêm Wh-word phù hợp vào đầu câu là chúng ta hoàn tất rồi đó :3

For example:

They go to the zoo. => …do they go? => Where do they go? 

She wants an ice cream. => …does she want? => What does she want? (Chủ ngữ ngôi 3 số ít)

We went to Nha Trang by plane. => Did you go to Nha Trang? => How did you go to Nha Trang? (Quá khứ đơn)

34531256

 

 

III. Bài tập:

1/ Đổi những câu sau thành câu hỏi với các Wh-word cho sẵn

a) They live in New York. => Where____________________________________?

b) The lesson begins at 8 o´clock. => What time __________________________?

c) She wants to learn English because she wants a better job. => Why ________?

d) She speaks French very well. => How ________________________________?

e) Those books cost one dollar. => How much ____________________________?

2/ Chọn Wh-word phù hợp

a) ________ do you want to eat? Pasta and cheese.

b) ________ does John go to the beach? By car.

c) ________ floors does your school have? Four.

d) ________ do we get up? Early in the morning.

e) ________ did your family go swimming yesterday? At the club.

Xem các bài học khác cùng chủ đề Sentences, Clauses and Phrases (Các loại câu, mệnh đề và cụm từ) TẠI ĐÂY

Bình luận

bình luận

2 comments

  1. Thanks so much for your concern and advice, we will try to make our page more unique as well as interesting. Hope you have a good time visiting here, have a nice day ;”)

  2. Thanks so much for your comment! xD We really hope this website can help you learn English in an enthusiastic way 😉 If you have any idea or comment to make this web become better please let we know, have a nice day!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print