Home / Học tiếng Anh mỗi ngày / [Học tiếng anh mỗi ngày] – [Advanced] – Đảo ngữ No/Not và các Trạng từ Phủ định

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Advanced] – Đảo ngữ No/Not và các Trạng từ Phủ định

Trong tiếng Anh, hiện tượng đảo ngữ là một hiện tượng khó và ít thường xuyên được sử dụng.

Đảo ngữ thường được sử dụng khi muốn nhấn mạnh. Các bạn hãy cùng Blueup tìm hiểu một vài cách đảo ngữ thông dụng nhé!

Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách đảo ngữ với nonot và cách đảo ngữ với các trạng từ phủ định nhé.

  • ĐẢO NGỮ VỚI NONOT

NO + N + AUXILIARY + S + VERB(INF)

NOT ANY + N + AUXILIARY + S + VERB(INF)

Ví dụ:

I shall not lend you any money from now on.

=> No money shall I lend you from now on.

=> Not any money shall I lend you from now on.

  • ĐẢO NGỮ VỚI CÁC TRẠNG TỪ PHỦ ĐỊNH: never, rarely, seldom, little, hardly ever

NEVER/ RARELY/ SELDOM /LITTLE/ HARDLY EVER + AUXILIARY + S + V

Ví dụ:

It never snows in mid-summer.

=> Never in mid-summer does it snow.

He hardly ever speaks in the public.

=> Hardly ever does he speak in the public.

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print