Home / Học tiếng Anh mỗi ngày / [Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Câu điều kiện loại 0 và 1

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Câu điều kiện loại 0 và 1

Câu điều kiện là một điểm ngữ pháp rất quan trọng và bài tập về câu điều kiện rất thường xuyên trong các kỳ thi tốt nghiệp, đại học cũng như các kỳ thi lấy chứng chỉ TOEFL, TOEIC và IELTS.

Để giúp các bạn nắm vững về câu điều kiện, Blueup xin giới thiệu loạt bài về câu điều kiện từ cơ bản cho đến nâng cao.

Hy vọng sau những loạt bài này, câu điều kiện không còn gây khó khăn cho các bạn trong các kỳ thi nữa nhé.

Để bắt đầu khóa học, hôm nay bạn hãy cùng Blueup tìm hiểu về câu điều kiện loại 0 và loại 1.

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0

Chúng ta sử dụng câu điều kiện loại 0 để nói về những thứ luôn luôn đúng, chân lý.

Thì simple present được sử dụng ở cả 2 mệnh đề.

If you heat water, it boils.

When the sun goes down, it gets dark.

It lights up if you push that button.

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1

Chúng ta sử dụng câu điều kiện loại 1 để nói về những tình huống có thật và có thể xảy ra.

If + S + present simple, S + will + infinitive

I’ll go shopping on the way home if I have time.

If it’s a nice day tomorrow we’ll go to the beach.

If Arsenal win they’ll be top of the league.

 

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1/If people don’t eat, they _____ hungry.

A.get

B.will get

C. would get

2/If it’s not raining tomorrow, we _____ to the park.

A.will go

B.go

C.would go

3/If she _____ hard, she will get good results.

A.studies

B.study

C.studied

4/If you _____ ice, it melts.

A.heat

B.heated

C.heats

5/If you don’t leave, I _____ the police.

A.will call

B.call

C.would call

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print