Home / Học tiếng Anh mỗi ngày / [Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Dạng câu so sánh bằng

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Dạng câu so sánh bằng

Trong tiếng Anh có rất nhiều dạng so sánh khác nhau với những cấu trúc khác nhau. Những cấu trúc này cũng tương đối đơn giản những sẽ có thể gây khó khăn cho bạn nếu bạn không nắm vững cách dùng của từng dạng.

Blueup xin giới thiệu với các bạn về tất cả các dạng so sánh trong tiếng Anh. Mở đầu với dạng SO SÁNH BẰNG nhé!

So sánh ngang bằng

Cấu trúc so sánh ngang bằng:

My dress is as beautiful as yours.

His car runs as fast as a sports car.

John sings as well as Bruno Mars.

Chúng ta có thể thay thế as thứ nhất bằng so nếu là câu phủ định.

lt’s not warm, but it isn’t so cold as yesterday.

Sau as thứ hai phải là một đại từ nhân xưng chủ ngữ, không được là một đại từ tân ngữ.

Bradley is as short as me. (SAI) => Bradley is as short as I (I am). (ĐÚNG)

Tuy nhiên trong văn nói chúng ta vẫn có thể dùng đại từ tân ngữ sau as.

Chúng ta dùng the same (noun) as khi so sánh bằng danh từ.

Laura gets the same salary as me.

Sarah hasn’t changed. She still looks the same as she did ten years ago.

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Mary is _____ her brother. (tall)

A lemon is _____ an orange. (not sweet)

This dress is _____ that one. (beautiful)

John has _____ I. (height)

A tiger can run _____ a lion. (fast)

 

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print