Home / Học tiếng Anh mỗi ngày (page 3)

Học tiếng Anh mỗi ngày

các bài học tiếng Anh thông dụng về ngữ pháp và cấu trúc câu trong các đoạn hội thoại thường gặp với mức độ từ cơ bản đến nâng cao (thích hợp từ tiểu học đến trung học phổ thông)

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Động từ và Giới từ (of, on, to và with)

Chúng ta đã học về những động từ đi với giới từ for, from và in ở bài trước rồi, nếu muốn bạn có thể xem tại đây: http://blog.blueup.vn/bai-hoc-tieng-anh-moi-ngay/hoc-tieng-anh-moi-ngay-intermediate-dong-tu-va-gioi-tu-for-from-va-in/ Hôm nay chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu về những ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Động từ và Giới từ (for, from và in )

Một vài động từ trong tiếng Anh luôn luôn có giới từ riêng đi kèm. Những giới từ này được gọi là giới từ phụ thuộc. Vậy động từ nào sẽ đi kèm với giới từ nào? Bạn hãy cùng ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Câu điều kiện loại 2-3 và tổng hợp

Không biết bạn đã nắm vững cách dùng câu điều kiện loại 0 và loại 1 chưa nhỉ? Nếu muốn xem lại, bạn có thể click vào link dưới đây: http://blog.blueup.vn/bai-hoc-tieng-anh-moi-ngay/hoc-tieng-anh-moi-ngay-intermediate-cau-dieu-kien-loai-0-va-1/ Hãy cùng Blueup tìm hiểu về câu điều kiện ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Câu điều kiện loại 0 và 1

Câu điều kiện là một điểm ngữ pháp rất quan trọng và bài tập về câu điều kiện rất thường xuyên trong các kỳ thi tốt nghiệp, đại học cũng như các kỳ thi lấy chứng chỉ TOEFL, TOEIC và ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Câu so sánh Kép và so sánh Nhất

Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về 2 dạng câu so sánh cuối cùng là SO SÁNH KÉP và SO SÁNH NHẤT nhé! SO SÁNH KÉP Chúng ta lặp lại cụm từ so sánh (better and better…) để nói ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – So sánh Hơn Kém

Cấu trúc so sánh hơn kém: You’re older than I. You’re more patient than I. He visits his family less frequently than she does. Chúng ta dùng –er với những từ ngắn (một âm tiết). cheap -> cheaper thin -> ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Dạng câu so sánh bằng

Trong tiếng Anh có rất nhiều dạng so sánh khác nhau với những cấu trúc khác nhau. Những cấu trúc này cũng tương đối đơn giản những sẽ có thể gây khó khăn cho bạn nếu bạn không nắm vững ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Danh từ đếm được và không đếm được

Danh từ có thể đếm được hoặc không đếm được. Khi bạn học một từ mới bạn nên kiểm tra xem đếm được hay không đếm được vì chúng ta sử dụng những từ khác nhau với danh từ đếm ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Tính từ chỉ cấp độ và không chỉ cấp độ

Hôm nay Blueup xin mời bạn tìm hiểu về loại của tính từ. Trong tiếng Anh, tính từ được chia làm hai loại chính là tính từ chỉ cấp độ và tính từ không chỉ cấp độ. Tính từ chỉ ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Phân biệt giữa A LOT OF và LOTS OF

NGUYÊN TẮC A lot of và lots of  đều có nghĩa là một lượng lớn người hay vật gì Chúng ta sử dụng a lot of hoặc lots of với cả danh từ đếm được và không đếm được §  There was a lot of rain last ...

Read More »