Home / Học tiếng Anh mỗi ngày (page 4)

Học tiếng Anh mỗi ngày

các bài học tiếng Anh thông dụng về ngữ pháp và cấu trúc câu trong các đoạn hội thoại thường gặp với mức độ từ cơ bản đến nâng cao (thích hợp từ tiểu học đến trung học phổ thông)

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Tính từ và Giới từ

Tính từ là từ mà vai trò cú pháp chính của nó dùng để xác định một danh từ hoặc đại từ, đưa thêm thông tin về danh từ hoặc đại từ. Nghe có vẻ đơn giản nhưng việc sử ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Câu hỏi đuôi

Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một dạng câu hỏi cũng khá là đơn giản – Câu hỏi đuôi (tag question). Đây cũng là dạng câu hỏi cuối cùng trong tiếng Anh đấy. Câu hỏi đuôi ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Câu hỏi phức

Hôm nay chúng ta sẽ bước qua một dạng câu hỏi khá là “khó xơi” nha. Đó là câu hỏi phức (embedded question). Câu hỏi phức (embedded question) Là câu hoặc câu hỏi có chứa trong nó một câu hỏi ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Câu hỏi bổ ngữ: When, Where, How và Why

Chà, có vẻ độ phức tạp của các dạng câu hỏi ngày càng tăng lên đây. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau học về nguyên tắc sử dụng và cách thành lập Câu hỏi bổ ngữ: When, Where, How ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Câu hỏi tân ngữ: Whom hoặc What

Không biết bạn đã nắm vững cách sử dụng và thành lập Câu hỏi chủ ngữ: Who hoặc What mà chúng ta học ở bài trước chưa ha? Nếu rồi thì hôm nay chúng ta hãy chuyển qua nghiên cứu ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Câu hỏi chủ ngữ: Who hoặc What

Chúng ta đã học về Câu hỏi Yes/ No rồi, hôm nay chúng ta hãy tăng độ khó lên một chút và tìm hiểu về câu hỏi chủ ngữ: Who hoặc What. Đây là câu hỏi khi muốn biết chủ ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Câu hỏi Yes/No

Trong câu hỏi, trợ động từ hoặc động từ be bao giờ cũng đứng trước chủ ngữ. Nếu không có trợ động từ hoặc động từ be, ta phải dùng dạng thức do, does, did như một trợ động từ ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Danh từ số nhiều và các quy tắc

1/ Chỉ riêng danh từ đếm được mới có số nhiều. 2/ Thường thì số nhiều của danh từ hình thành bằng cách thêm S vào số ít. Ví dụ: Hilltop, hilltops (đỉnh đồi) Book, books (sách) Seat, seats (ghế) ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate]- Tính từ có mức độ và không có mức độ

Như các bạn đã biết, tính từ mô tả đặc điểm, tính chất của danh từ. – Một số tính chất có mức độ. Khi ta nói “nóng” thì tính chất “nóng” đó có thể có nhiều mức độ, ví ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate]- Phân biệt giữa Base và Strong Adjectives ( Tính từ cơ bản và tính từ nhấn mạnh)

Chúng ta cùng học chuyên sâu hơn tính từ nhé. Nếu bạn muốn xem lại các dạng tính từ đơn giản, hãy click vào đường link dưới đây. http://blog.blueup.vn/tai-lieu/ngu-phap-thong-dung-tai-lieu/hoc-tieng-anh-moi-ngay-beginner-tinh-tu-va-gioi-tu/ Khi muốn nhấn mạnh cho 1 tính từ nào đó, có ...

Read More »