Home / Sentences, Clauses and Phrases

Sentences, Clauses and Phrases

Sơ lược và lưu ý về các loại câu, cách viết hoàn chỉnh những mẫu câu khác nhau, những kiến thức cần ghi nhớ xoay quanh mệnh đề

[Bài học mỗi ngày] Wh-question

Hé lu các bạn   Hôm nay chúng ta sẽ học thêm một loại câu hỏi nữa: Wh – question. Đây là dạng câu hỏi nhằm khai thác thông tin, có giá trị kéo dài hội thoại trong giao tiếp hơn ...

Read More »

[Bài học mỗi ngày] Câu hỏi Yes-No (Yes-No question)

Xin chào các bạnn, hôm nay Blueup sẽ chuyển qua cách tạo lập một dạng câu mới – Câu hỏi Yes – No (Yes – No question). Vì sao có “Yes, it is/ No, it is not” mà lại cũng ...

Read More »

[Bài học tiếng Anh mỗi ngày] Subject – Verb Agreement

Subject – Verb Agreement, nghe cái tên xa lạ vậy thôi chứ bài học thứ 7 của chuỗi bài học tiếng Anh mỗi ngày kỳ này thật sự hơi bị gần gũi với các bạn đó nha. Hôm nay Blueup ...

Read More »

[Bài học tiếng Anh mỗi ngày] Cấu trúc câu cơ bản – Basic sentence structure

Tạm biệt những từ vựng nhỏ, lẻ và (đôi khi) đơn giản; trong bài học tiếng Anh mỗi ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một đại lượng to lớn và thậm chí phổ biến hơn: Cấu trúc câu ...

Read More »