Home / Tài liệu

Tài liệu

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Tính từ chỉ cấp độ và không chỉ cấp độ

Hôm nay Blueup xin mời bạn tìm hiểu về loại của tính từ. Trong tiếng Anh, tính từ được chia làm hai loại chính là tính từ chỉ cấp độ và tính từ không chỉ cấp độ. Tính từ chỉ ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Phân biệt giữa A LOT OF và LOTS OF

NGUYÊN TẮC A lot of và lots of  đều có nghĩa là một lượng lớn người hay vật gì Chúng ta sử dụng a lot of hoặc lots of với cả danh từ đếm được và không đếm được §  There was a lot of rain last ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Tính từ và Giới từ

Tính từ là từ mà vai trò cú pháp chính của nó dùng để xác định một danh từ hoặc đại từ, đưa thêm thông tin về danh từ hoặc đại từ. Nghe có vẻ đơn giản nhưng việc sử ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Câu hỏi đuôi

Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một dạng câu hỏi cũng khá là đơn giản – Câu hỏi đuôi (tag question). Đây cũng là dạng câu hỏi cuối cùng trong tiếng Anh đấy. Câu hỏi đuôi ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Câu hỏi phức

Hôm nay chúng ta sẽ bước qua một dạng câu hỏi khá là “khó xơi” nha. Đó là câu hỏi phức (embedded question). Câu hỏi phức (embedded question) Là câu hoặc câu hỏi có chứa trong nó một câu hỏi ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Câu hỏi bổ ngữ: When, Where, How và Why

Chà, có vẻ độ phức tạp của các dạng câu hỏi ngày càng tăng lên đây. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau học về nguyên tắc sử dụng và cách thành lập Câu hỏi bổ ngữ: When, Where, How ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Câu hỏi tân ngữ: Whom hoặc What

Không biết bạn đã nắm vững cách sử dụng và thành lập Câu hỏi chủ ngữ: Who hoặc What mà chúng ta học ở bài trước chưa ha? Nếu rồi thì hôm nay chúng ta hãy chuyển qua nghiên cứu ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Câu hỏi Yes/No

Trong câu hỏi, trợ động từ hoặc động từ be bao giờ cũng đứng trước chủ ngữ. Nếu không có trợ động từ hoặc động từ be, ta phải dùng dạng thức do, does, did như một trợ động từ ...

Read More »

Let, lets và let’s – Cách phân biệt và ngữ nghĩa trong tiếng Anh

“Let” và “Lets” là động từ dùng với ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba, có nghĩa là “cho phép”, chúng đồng nghĩa với từ “allow” và “allows”, và thường được dùng với cấu trúc sau: I. Ý nghĩa và ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate]- Phân biệt giữa Base và Strong Adjectives ( Tính từ cơ bản và tính từ nhấn mạnh)

Chúng ta cùng học chuyên sâu hơn tính từ nhé. Nếu bạn muốn xem lại các dạng tính từ đơn giản, hãy click vào đường link dưới đây. http://blog.blueup.vn/tai-lieu/ngu-phap-thong-dung-tai-lieu/hoc-tieng-anh-moi-ngay-beginner-tinh-tu-va-gioi-tu/ Khi muốn nhấn mạnh cho 1 tính từ nào đó, có ...

Read More »