Home / Tenses and Nouns, Pronouns

Tenses and Nouns, Pronouns

Kiến thức và lưu ý về các thì thường gặp, khái quát các vấn đề liên quan đến danh từ và đại danh từ

[Bài học tiếng Anh mỗi ngày] 3 điều phải nhớ về thì Hiện tại hoàn thành

Hi các bạn~ Trở lại với bài học mỗi ngày kỳ này, Blueup sẽ chốt lại 3 điều mà sống chết các bạn cũng không được phép quên khi đã “lỡ” chạm mặt với Present Perfect – thì Hiện tại ...

Read More »

[Bài học tiếng Anh mỗi ngày] Mệnh đề danh từ và 4 điều không-thể-quên

Bài học tiếng Anh mỗi ngày của Blueup xin chào các bạn  😀  Tạm “bái bai” các thì ngữ pháp một chút, hôm nay chúng ta sẽ học về Noun Clause – Mệnh đề danh từ cho thay đổi không ...

Read More »

[Bài học tiếng Anh mỗi ngày] Quá khứ tiếp diễn – Dùng sao cho đúng?

Hé lu các bạn, tiếp tục về thì Quá khứ, trong mục Bài học tiếng Anh mỗi ngày kỳ này, chúng ta sẽ học về Quá khứ tiếp diễn (Past Progressive) các bạn nhé. Có thể cấu trúc dễ dàng ...

Read More »

[Bài học tiếng Anh mỗi ngày] Simple Past tense – Thì quá khứ đơn

Hello các bạn~ Trở lại với bài học tiếng Anh mỗi ngày kỳ này, Blueup sẽ chuyển qua một thì mới hẳn hoi – không hiện tại cũng chẳng phải tương lai, đến đây chắc các bạn cũng dần đoán ...

Read More »

[Bài học tiếng Anh mỗi ngày] Tương lai – gần hay xa?

Nhân dịp đầu tuần, trong mục bài học tiếng Anh mỗi ngày hôm nay Blueup sẽ post một dạng bài mới cho các bạn nha  😀 Có nhiều bạn than với Blueup sao mà các thì trong ngữ pháp tiếng ...

Read More »

[Bài học tiếng Anh mỗi ngày] Cấu trúc There is/ There are

Hé lu các bạn, trong mục bài học tiếng Anh mỗi ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cấu trúc “Có” nhưng là sự có mặt, hiện diện chứ không phải sở hữu (possession) đâu nha    Bài học ...

Read More »

[Bài học tiếng Anh mỗi ngày] Danh từ (không) đếm được

Tạm gác lại những thì (tense) hơi bị khô khan, mục bài học tiếng Anh mỗi ngày cho hôm nay sẽ “mổ xẻ” một kiến thức tưởng không xa lạ gì nhưng cũng có những điều lạ không tưởng đủ ...

Read More »

[Bài học tiếng Anh mỗi ngày] Present Continuous – Thì hiện tại tiếp diễn

Trọng mục bài học tiếng Anh mỗi ngày kỳ này, Present Continuous – Thì hiện tại tiếp diễn rất vui khi cuối cùng đã được “xuất đầu lộ diện” với các bạn :3   dù nhiều bạn sẽ thấy thì này khá là ...

Read More »

[Bài học mỗi ngày] Simple Present tense – Thì hiện tại đơn

Simple Present tense – Thì hiện tại đơn sẽ khai mạc loạt bài về thì trong mục bài học tiếng Anh mỗi ngày của hôm nay các bạn nhé, hãy cùng xem thì này có gì đặc biệt và cần lưu ...

Read More »

[Bài học tiếng Anh mỗi ngày] Possessives – Sở hữu

Hé lu các bạn, trong bài học tiếng Anh mỗi ngày kỳ trước, chúng ta đã có dịp tiếp xúc và tìm hiểu Pronouns – Đại từ rồi nhớ không è? 😀  Hôm nay chúng ta sẽ học về một phần ngữ ...

Read More »