Home / Bí quyết / Bài 1: Học từ vựng TOEIC theo chủ đề
Học từ vựng TOEIC theo chủ đề

Bài 1: Học từ vựng TOEIC theo chủ đề

Hôm nay BU sẽ giới thiệu các từ vựng nằm trong danh sách 600 từ vựng TOEIC theo chủ đề để những bạn có ít thời gian có thể ghé blog này, cập nhật và học từ vựng TOEIC theo chủ đề mỗi ngày nhé.

Học từ vựng TOEIC theo chủ đề

Contracts (Hợp đồng)

STT Chủ đề Từ Loại từ Nghĩa
1 Contracts abideby tuân theo
2 agreement hợp đồng
3 assurance bảo đảm
4 cancellation hủy bỏ
5 determine xác định
6 engage tham gia
7 establish thành lập
8 obligate bắt buộc
9 party bên
10 provision sự cung cấp
11 resolve giải quyết
12 specific rõ ràng
Học từ vựng TOEIC theo chủ đề

Ảnh BU minh họa cho từ “determine” trong flashcard TOEIC

Marketing (Tiếp thị)

13 Marketing attract thu hút
14 compare so sánh
15 competition cạnhtranh
16 consume tiêu thụ
17 convince thuyết phục
18 currently hiện tại
19 fad mốt nhất thời
20 inspiration cảm hứng
21 market chào bán
22 persuasion thuyết phục
23 productive có năng suất
24 satisfaction sự thỏa mãn

Warranties (Bảo hành)

25 Warranties characteristic đặc điểm
26 consequence hậu quả
27 consider xem xét
28 cover bảo hiểm
29 expiration sự hết hạn
30 frequently thường xuyên
31 imply ngụ ý
32 promise hứa hẹn
33 protect bảo vệ
34 reputation tiếng tăm
35 require yêu cầu
36 vary thay đổi
Học từ vựng TOEIC theo chủ đề

Ảnh BU minh họa cho chữ “consequence” trong flashcard TOEIC

Business Planning (Lập kế hoạch kinh doanh)

37 Business Planning address bài diễn văn
38 avoid tránh
39 demonstrate chứng minh
40 develop phát triển
41 evaluate đánh giá
42 gather tập hợp
43 offer đề nghị
44 primarily chủ yếu
45 risk rủi ro
46 strategy chiến lược
47 strong mạnh mẽ
48 substitution thay thế
Học từ vựng TOEIC theo chủ đề

Dù có khó cũng đừng đầu hàng bạn nhé!

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print