Home / Bí quyết / Bài 2: Học từ vựng TOEIC theo chủ đề
Học từ vựng TOEIC theo chủ đề

Bài 2: Học từ vựng TOEIC theo chủ đề

Hôm nay BU sẽ giới thiệu bài thứ 2 thuộc series “Học từ vựng TOEIC theo chủ đề”. Các bạn có ít thời gian có thể ghé blog này, cập nhật và học từ vựng TOEIC theo chủ đề mỗi ngày nhé.

Học từ vựng TOEIC theo chủ đề

Conferences (Hội thảo)

49 Conferences accommodate đáp ứng
50 arrangement sắp xếp
51 association kết hợp
52 attend tham dự
53 get in touch liên lạc
54 hold chứa đựng
55 location địa điểm
56 overcrowded chật ních
57 register đăng ký
58 select chọn
59 session phiên, kỳ
60 take partin tham gia

Học từ vựng TOEIC

Computers (Máy tính)

61 Computers access truy cập
62 allocate phân bổ
63 compatible tương thích
64 delete xóa
65 display hiển thị
66 duplicate sao chép chính xác
67 failure thất bại
68 figure out hiểu ra
69 ignore lờ đi
70 search tìm kiếm
71 shutdown tắt máy
72 warning cảnh báo
Học từ vựng TOEIC

Minh họa cho chữ “access” (truy cập)

Office Technology (Thiết bị văn phòng)

73 Office Technology affordable chi trả được
74 asneeded cần thiết
75 be incharge of đảm nhiệm
76 capacity dung lượng
77 durable bền vững
78 initiative bước đầu,sự khởi đầu
79 physically một cách vật lý
80 provider nhà cungcấp
81 recur tái diễn
82 reduction sự giảm bớt
83 stock tích trữ

Học từ vựng TOEIc

Office Procedures (Nguyên tắc nơi làm việc) 

84 Office Procedures appreciation sự cảm kích
85 bringin tuyển dụng
86 casually bình thường, không trang trọng
87 code quy tắc
88 expose giúp trải nghiệm
89 glimpse cái nhìn lướt qua
90 outdated lỗi thời
91 practice luyện tập
92 reinforce tăng cường
93 verbal bằng lời nói
Học từ vựng TOEIC

“Bringin” – tuyển dụng. BU đang cần thư ký nè, có ai ứng tuyển không?

Electronics (Thiết bị điện tử)

94 Electronics disk đĩa
95 facilitate làm cho thuận tiện
96 network mạng lưới
97 popularity tính phổ biến
98 process xử lý
99 replace thay thế
100 revolution cuộc cách mạng
101 sharp nhạy bén, thông minh
102 skill kỹ năng
103 software phần mềm
104 store lưu trữ
105 technical thuộc về kỹ thuật
Flashcard Blueup 600 từ vựng TOEIC

Nếu muốn đồng hành với BU học 600 từ vựng TOEIC thì click hình ngay nhe!

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi học 600 từ vựng TOEIC theo chủ đề, bạn hãy comment tại đây để BU giải đáp nha!

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print