Home / Bí quyết / Học từ vựng tiếng Anh vời từ Contraty
Học từ vựng tiếng Anh vời từ Contraty

Học từ vựng tiếng Anh vời từ Contraty

Từ vựng tiếng Anh của ngày hôm nay là “Contrary”. Đây là một từ về mặt nghĩa rất đơn giản, nhưng nó lại có khá nhiều cách sử dụng, mọi người lưu ý nhé!

Tính từ

Tính đối lập, trái ngược với một điều gì đó (different from sth; against sth)

Contrary to sth

VD: Contrary to popular belief, many cats dislike milk.

       The contrary view is that prison provides an excellent education-in crime.

Danh từ

 

Sự trái ngược, mặt đối lập, khuynh hướng trái ngược (the opposite fact, event or situation)

The contrary

VD: In the end the contrary was proved true: he was innocent and she was guilty.

 

On the contrary (used to introduce a statement that says the opposite of the last one)

VD: “It must have been terrible.” “On the contrary, I enjoyed every minite.”

 

Quite the contrary (used to emphasize that the opposite of what has been said is true)

VD: I don’t find him funny at all. Quite the contrary.

 

To the contrary (showing or proving the opposite)

VD: I will expect to see you on Sunday unless I hear anything to the contrary (= that you are not coming)

 

Chủ đề liên quan đến từ “Contrary” ngày hôm nay là Quy luật của triết lí âm dương. Đó là một trong những triết lí đã có từ lâu đời bên cạnh thuyết Ngũ Hành, Càn Khôn,…

 

Quy luật của triết lí âm dương, gồm:

  • Trong âm có dương và trong dương có âm
  • Âm cực sinh dương và dương cực sinh âm
  • Âm thịnh dương suy và dương thịnh âm suy
  • Thuần âm vô dưỡng, thuần dương vô sinh
  • Âm dương tương thôi nhi vạn vật hóa sinh

Blue Up xin giới thiệu hai quy luật cơ bản nhất:

  1. Quy luật về THÀNH TỐ: Trong âm có dương và trong dương có âm.

Trong cái nắng tiềm ẩn cái mưa (hơi nước bốc lên), trong mưa tìm ẩn cái nắng (mây tan đi). Trong mỗi người đều tìm ẩn chất khác giới nên giới tính có thể biến đổi bằng giải phẫu. Quy luật này cho thấy rằng việc xác định một vật là âm hay dương chỉ là tương đối.

Muốn xác định tính chất âm dương của một vật. trước hết phải xác định được đối tượng so sánh. Ví dụ : màu trắng so với màu đen thì dương, nhưng so với màu đỏ lại là âm.

Để xác định tính chất của một vật, sau khi xác định được đối tượng so sánh, cần phải xác định cơ sở so sánh. Ví dụ : nước so với đất, xét về độ cứng là âm, nhưng nếu xét về tính động thì lại là dương. Một người nữ so sánh với một người nam, xét về giới tính là âm nhưng xét về tính cách có thể lại là dương.

  1. Quy luật về QUAN HỆ: âm cực sinh dương, dương cực sinh âm.

Người càng hiền (âm) thì càng hay nóng tính (dương). Từ chất nước (âm) nếu làm lạnh đến 0 độ C thì hóa thành băng đá (dương) .

  1. Người Việt Nam nhận thức về hai quy luật trên của triết lý âm dương:

Những quan niệm dân gian kiểu : “Trong rủi có may, trong dở có hay, trong họa có phúc” ; “Chim sa, cá nhảy chớ mừng, nhện sa, xà đón xin đừng có lo”… chính là diễn tả cụ thể quy luật trong dương có âm và trong âm có dương.

Những nhận thức dân gian về quan hệ nhân quả kiểu : Trèo cao té đau; Yêu nhau lắm, cắn nhau đau; Con vua thì lại làm vua, Con sải ở chùa lại quét lá đa, Bao giờ dân nổi can qua, Con vua thất thế lại ra quét chùa… là sự diễn đạt của quy luật âm dương chuyển hóa.

Ngoài ra, Blue Up cũng xin giải thích thêm về những quy luật còn lại.

Âm thịnh thì dương suy và ngược lại, rất đơn giản, lấy ví dụ như mặt trời càng lên cao, trời càng sáng thì bóng đêm càng bị đẩy lùi đi.

Còn Thuần âm vô dưỡng còn thuần dương vô sinh là nếu chỉ có âm thì không thể sống, nếu chỉ có dương thì không thể phát triển. Giống như nếu thế giới này chỉ có ban đêm thì không thể nào có sự sống, và nếu chỉ có ban ngày thì có sự sống nhưng không thể phát triển được.

Âm dương tương thôi nhi vạn vật hóa sinh thì có nghĩa là âm dương hòa hợp thì vạn vật đều phát triển sinh sôi.

Có rất nhiều học thuyết và triết lí giải thích và chi phối  cuộc sống chúng ta. Chúng đều có cơ sở và ý nghĩa riêng. Theo Blue Up, ý nghĩa lớn nhất của triết lí âm dương chính là tính tương đối và tính cân bằng. Mọi sự đều chỉ mang tính tương đối và chúng hoàn toàn có thể chuyển hóa lẫn nhau. Và quan trọng hơn hết tính cân bằng là vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Chúng ta nên giữ cho cuộc sống luôn hài hòa và cân bằng thì khi đó cuộc sống của chúng ta sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print