Home / Bí quyết / Bài 12: Học từ vựng TOEIC theo chủ đề
Học từ vựng TOEIC theo chủ đề

Bài 12: Học từ vựng TOEIC theo chủ đề

Hôm nay BU sẽ giới thiệu các từ vựng nằm trong danh sách 600 từ vựng TOEIC theo chủ đề để những bạn có ít thời gian có thể ghé blog này, cập nhật và học từ vựng TOEIC theo chủ đề mỗi ngày nhé.

Học từ vựng TOEIC theo chủ đề

Health insurance

552 Health insurance allow cho phép
553 alternative adj. thay thế
554 aspect khía cạnh, mặt
555 concern sự lo ngại
556 emphasize nhấn mạnh
557 incur gánh chịu
558 personnel nhân viên
559 policy chính sách
560 portion phần chia
561 regardless bất chấp
562 salary tiền lương
563 suit hợp với
Học từ vựng TOEIC theo chủ đề

Trong flashcard Blueup, BU đóng đủ vai thượng vàng hạ cám. Đôi lúc bạn sẽ thấy BU hóa thân thành viên chức nhà nước hoạch định chính sách (policy).

Hospitals

564 Hospitals admit nhận vào
565 authorize chấp thuận
566 designate chỉ rõ
567 escort người đi theo
568 identify nhận diện
569 mission nhiệm vụ
570 permit cho phép
571 pertinent adj. có liên quan
572 procedure quy trình
573 result kết quả
574 statement bản kê
575 usually thường thường
Từ vựng TOEIC theo chủ đề (4)

Sau 3 tuần ngồi 1 chỗ, hôm nay cô y tá đẹp gái đã cho phép (allow) chàng trai bị què giò BU được đi dạo. Hạnh phúc quá 😡

Pharmacy

576 Pharmacy consult tham khảo
577 control kiểm soát
578 convenient adj. thuận lợi
579 detect tìm ra
580 factor nhân tố
581 interaction sự tương tác
582 limit giới hạn
583 monitor giám sát
584 potential adj. tiềm tàng
585 sample mẫu thử
586 sense khả năng phán đoán
587 volunteer tình nguyện
Từ vựng TOEIC theo chủ đề (5)

Khi uống thuốc phải tham khảo (consult) bác sĩ kỹ càng nhe bạn!

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi học 600 từ vựng TOEIC theo chủ đề, bạn hãy comment tại đây để BU giải đáp nha!

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print