Home / Bí quyết / Bài 5: Học từ vựng TOEIC theo chủ đề
Học từ vựng TOEIC theo chủ đề

Bài 5: Học từ vựng TOEIC theo chủ đề

Hôm nay BU sẽ giới thiệu các từ vựng nằm trong danh sách 600 từ vựng TOEIC theo chủ đề để những bạn có ít thời gian có thể ghé blog này, cập nhật và học từ vựng TOEIC theo chủ đề mỗi ngày nhé.

Học từ vựng TOEIC theo chủ đề

Shipping

192 Shipping accurately chính xác
193 carrier người vận chuyển, hãng vận chuyển
194 catalog danh mục
195 fulfill hoàn thành
196 integral adj. thiết yếu
197 inventory hàng tồn kho
198 minimize giảm thiểu
199 on hand adj. sẵn có
200 remember nhớ
201 ship giao hàng
202 sufficiently đầy đủ
203 supply nguồn hàng

Học từ vựng TOEIC theo chủ đề

Invoices

204 Invoices charge tính phí
205 compile tổng hợp
206 customer khách hàng
207 discount giảm giá
208 efficient adj. hiệu quả
209 estimate ước lượng
210 impose bắt buộc
211 mistake nhầm lẫn
212 order đơn đặt hàng
213 promptly đúng lúc
214 rectify sửa chữa
215 terms điều kiện

Inventory

216 Inventory adjustment điều chỉnh
217 automatically tự động
218 crucial adj. then chốt
219 discrepancy khác biệt
220 disturb làm phiền
221 liability nghĩa vụ, trách nhiệm
222 reflection ảnh phản chiếu
223 run vận hành, thực hiện
224 scan xem lướt qua
225 subtract trừ đi
226 tedious adj. tẻ nhạt,chán
227 verify xác thực
Học từ vựng TOEIC theo chủ đề (2)

Từ “liability” (nghĩa vụ, trách nhiệm) khá khó nhớ. Bí kíp cho bạn nè: Hãy liên tưởng “liability” với hình ảnh BU còng lưng tủ lạnh để đóng băng flashcard, sẽ hổng quên được đâu! :3

Banking

228 Banking accept chấp nhận
229 balance tiền trong tài khoản
230 borrow mượn, vay
231 cautiously thận trọng
232 deduct khấu trừ
233 dividend lãi từ cổ phần
234 down payment phần tiền trả trước
235 mortgage trả góp (thế chấp)
236 restricted adj. hạn chế
237 signature chữ ký
238 take out lấy ra,rút ra
239 transaction thương vụ, giao dịch

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi học 600 từ vựng TOEIC theo chủ đề, bạn hãy comment tại đây để BU giải đáp nha.

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print