Home / Bí quyết / Bài 7: Học từ vựng TOEIC theo chủ đề
Học từ vựng TOEIC theo chủ đề

Bài 7: Học từ vựng TOEIC theo chủ đề

Hôm nay BU sẽ giới thiệu các từ vựng nằm trong danh sách 600 từ vựng TOEIC theo chủ đề để những bạn có ít thời gian có thể ghé blog này, cập nhật và học từ vựng TOEIC theo chủ đề mỗi ngày nhé.

Học từ vựng TOEIC theo chủ đề

Board meeting and committees

300 Broad meeting and committees adhere to tuân thủ,tôn trọng
301 agenda chương trình nghị sự
302 bringup nêu lên
303 conclude kết thúc, kết luận
304 go ahead tiếp tục
305 goal mục tiêu
306 lengthy dài dòng
307 matter vấn đề
308 periodically định kỳ
309 priority ưu tiên
310 progress sự tiến triển
311 waste lãng phí
Học từ vựng TOEIC theo chủ đề

Ở chung nhà với Blueup, BU bị “dằn mặt” bởi những quy định siêu “khủng” Blueup đưa ra bắt BU tuân thủ (adhere to) để học Anh văn tập trung và hiệu quả cao nhất.

Quality control

312 Quality control brand nhãn hiệu
313 conform tuân theo
314 defect sai sót
315 enhance tăng cường
316 garment hàng may mặc
317 inspect kiểm tra
318 perceptive mẫn cảm, sâu sắc
319 repel chống
320 take back trả lại
321 throwout loại bỏ
322 uniformly giống nhau
323 wrinkle nếp nhăn
Học từ vựng TOEIC theo chủ đề (2)

Ngay cả khi ngủ, BU cũng mơ bị đội quân Blueup dí đuổi để tăng cường (enhance) học tiếng Anh…

Product development & Renting and leasing

324 Product development anxious lo lắng
325 ascertain tìm hiểu chắc chắn
326 assume đảm đương
327 decade thập kỷ
328 examine xem xét
329 experiment thử nghiệm
330 logical hợp lý
331 research sự nghiên cứu
332 responsibility trách nhiệm
333 solve giải quyết
334 supervisor người giám sát
335 systematically một cách có hệ thống
336 Renting and leasing apprehensive lo ngại
337 circumstance hoàn cảnh
338 condition điều kiện
339 due to prep. bởi vì
340 fluctuate dao động
341 getoutof thoát khỏi
342 indicator chỉ thị
343 lease hợp đồng cho thuê
344 lock into cam kết
345 occupy cư ngụ
346 option lựa chọn
347 subject to phụ thuộc
Học từ vựng TOEIC theo chủ đề (3)

Lý do BU bị rượt đuổi là đã lỡ cam kết (lock into) với Blueup sẽ học Anh văn khá hơn 14% so với năm ngoái :'(

Selecting a restaurant

348 Selecting a restaurant appeal sức lôi cuốn
349 arrive đến nơi
350 compromise sự thỏa hiệp
351 daringly dũng cảm
352 familiar quen thuộc
353 guide hướng dẫn viên
354 majority đa số
355 mix trộn lẫn
356 rely tin tưởng
357 secure chiếm được,đạt được
358 subjective chủ quan
359 suggestion lời đề nghị
Học từ vựng TOEIc theo chủ đề (4)

BU đang cò cưa dụ dỗ em gái của Blueup đi xem phim để moi ra bản cam kết, xé nó đi mà ẻm chưa chịu…

 

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi học từ vựng TOEIC theo chủ đề, bạn hãy comment tại đây để BU giải đáp. Lẹ lẹ nha, chứ hông BU bỏ mạng ngoài chiến trường Anh văn thì hổng có ai giải đáp cho bạn nữa đâu :P.

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print