[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Advanced] – Động từ khiếm khuyết chỉ KHẢ NĂNG

Chắc chúng ta ai cũng ít nhiều biết về động từ khiếm khuyết rồi phải không? Can là có thể, must là phải… Nghe có vẻ đơn giản nhưng thực sự động từ khiếm khuyết cũng có nhiều điều phức ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Advanced] – Đảo ngữ với câu ĐIỀU KIỆN

Hôm nay Blueup xin kết thúc khoa học về đảo ngữ của chúng ta với cách đảo ngữ với câu điều kiện. Blueup hy vọng bạn sẽ nắm vững tất cả các cách đảo ngữ sau khóa học này. ĐẢO ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Advanced] – Đảo ngữ với SO và NOT UNTIL

Không biết bạn đã nắm vững cách đảo ngữ với No sooner… than… và Not only… but… also… chưa ha? Nếu rồi Blueup xin tiếp tục chia sẻ với bạn cách đảo ngữ với so và not until. ĐẢO NGỮ ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Advanced] – Đảo ngữ với No sooner… than… và Not only… but also…

Hôm nay bạn hãy cùng Blueup tìm hiểu về cách đảo ngữ với  No sooner… than… và Not only… but… also… nhé. ĐẢO NGỮ VỚI NO SOONER… THAN… Ngữ pháp: NO SOONER + AUXILIARY + S + V + THAN… ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Advanced] – Đảo ngữ với ONLY và các cụm từ có từ NO

Chúng ta đã học về cách đảo ngữ với no, not và các trạng từ phủ định rồi.Nếu vẫn chưa theo dõi được, bạn có thể click vào đây để xem lại nhé: http://blog.blueup.vn/bai-hoc-tieng-anh-moi-ngay/hoc-tieng-anh-moi-ngay-advanced-dao-ngu-nonot-va-cac-trang-tu-phu-dinh/ Hôm nay Blueup xin tiếp tục ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Advanced] – Đảo ngữ No/Not và các Trạng từ Phủ định

Trong tiếng Anh, hiện tượng đảo ngữ là một hiện tượng khó và ít thường xuyên được sử dụng. Đảo ngữ thường được sử dụng khi muốn nhấn mạnh. Các bạn hãy cùng Blueup tìm hiểu một vài cách đảo ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Advanced] – Câu điều kiện MỆNH LỆNH

Câu điều kiện mệnh lệnh được dùng để nêu một yêu cầu, một mệnh lệnh mà người nói muốn người nghe thực hiện nếu điều kiện được nêu xảy ra. Dạng câu mệnh lệnh chỉ có thể dùng với câu ...

Read More »

Câu điều kiện dùng UNLESS

Câu điều kiện dùng unless Khi trong câu điều kiện có tồn tại dạng phủ định, chúng ta dùng unless để thay cho cấu trúc if … not. Chúng ta chỉ dùng dạng thay thế này cho câu điều kiện ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Advanced] – Các loại câu điều kiện đặc biệt

Trong tiếng Anh, ngoài 3 loại câu điều kiện chính, còn có nhiều cách khác nhau dùng để diễn tả điều kiện trong mệnh đề điều kiện với If. Vì vậy để hiểu rõ hơn về các loại câu điều ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate]- Mệnh đề quan hệ thời gian và địa điểm

Hôm qua chúng ta đã học về mệnh đề quan hệ xác định rồi. Để xem lại bài bạn có thể click vào đây: http://blog.blueup.vn/su-kien/hoc-tieng-anh-moi-ngay-intermediate-menh-de-quan-he-xac-dinh/ Hôm nay bạn hãy cùng Blueup học về mệnh đề quan hệ thời gian và ...

Read More »