[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Mệnh đề quan hệ xác định

Chúng ta đã biết tính từ là từ thường được dùng để bổ sung thêm tính chất cho một danh từ nào đó trong câu. Nhưng thường khi để giải thích rõ hơn về danh từ này ta không thể ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Động từ V-ing và To inf

Khi một động từ được đi theo sau bởi một động từ khác, động từ thứ hai có thể ở dạng to infinitive (nguyên mẫu có to) hoặc V-ing. Hôm nay bạn hãy cùng Blueup tìm hiểu xem động từ ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Động từ và Giới từ (of, on, to và with)

Hôm qua chúng ta đã học về những động từ đi với giới từ for, from và in rồi, các bạn nào bị lỡ mất thì có thể xem lại tại đây: http://blog.blueup.vn/bai-hoc-tieng-anh-moi-ngay/hoc-tieng-anh-moi-ngay-intermediate-dong-tu-va-gioi-tu-hoc-tieng-anh-moi-ngay-intermediate-dong-tu-va-gioi-tu-of-on-to-va-with/ Hôm nay chúng ta hãy tiếp tục ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Động từ và Giới từ (of, on, to và with)

Chúng ta đã học về những động từ đi với giới từ for, from và in ở bài trước rồi, nếu muốn bạn có thể xem tại đây: http://blog.blueup.vn/bai-hoc-tieng-anh-moi-ngay/hoc-tieng-anh-moi-ngay-intermediate-dong-tu-va-gioi-tu-for-from-va-in/ Hôm nay chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu về những ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Động từ và Giới từ (for, from và in )

Một vài động từ trong tiếng Anh luôn luôn có giới từ riêng đi kèm. Những giới từ này được gọi là giới từ phụ thuộc. Vậy động từ nào sẽ đi kèm với giới từ nào? Bạn hãy cùng ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Câu điều kiện loại 2-3 và tổng hợp

Không biết bạn đã nắm vững cách dùng câu điều kiện loại 0 và loại 1 chưa nhỉ? Nếu muốn xem lại, bạn có thể click vào link dưới đây: http://blog.blueup.vn/bai-hoc-tieng-anh-moi-ngay/hoc-tieng-anh-moi-ngay-intermediate-cau-dieu-kien-loai-0-va-1/ Hãy cùng Blueup tìm hiểu về câu điều kiện ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Câu điều kiện loại 0 và 1

Câu điều kiện là một điểm ngữ pháp rất quan trọng và bài tập về câu điều kiện rất thường xuyên trong các kỳ thi tốt nghiệp, đại học cũng như các kỳ thi lấy chứng chỉ TOEFL, TOEIC và ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Câu so sánh Kép và so sánh Nhất

Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về 2 dạng câu so sánh cuối cùng là SO SÁNH KÉP và SO SÁNH NHẤT nhé! SO SÁNH KÉP Chúng ta lặp lại cụm từ so sánh (better and better…) để nói ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – So sánh Hơn Kém

Cấu trúc so sánh hơn kém: You’re older than I. You’re more patient than I. He visits his family less frequently than she does. Chúng ta dùng –er với những từ ngắn (một âm tiết). cheap -> cheaper thin -> ...

Read More »

[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Intermediate] – Dạng câu so sánh bằng

Trong tiếng Anh có rất nhiều dạng so sánh khác nhau với những cấu trúc khác nhau. Những cấu trúc này cũng tương đối đơn giản những sẽ có thể gây khó khăn cho bạn nếu bạn không nắm vững ...

Read More »