Home / Từ vựng / 1100 Từ Vựng IELTS / 7 thành ngữ phổ biến trong các kỳ thi IELTS

7 thành ngữ phổ biến trong các kỳ thi IELTS

Trong đề thi IELTS, ngoài việc nhớ và hiểu từ vựng, vận dụng lồng ghép các từ ấy sao cho nghĩa chuẩn và hay nhất cũng là một yếu tố quyết định. Nhắc tới thành ngữ trong tiếng anh, chắc chắn nhiều bạn cảm thấy sẽ rất khó nhớ, Blueup sẽ nêu các thành ngữ thường gặp trong bài thi IELTS và cách dùng cho các bạn tham khảo nha  😎 

1. As easy as pie : rất dễ, dễ như ăn bánh

For example: She said it is a difficult problem, but I don’t agree. It seems as easy as pie to me!

( Cô ta nói đó là vấn đề khó, nhưng tôi không đồng ý. Nó dễ như ăn bánh với tôi! )

 

2. Be sick and tired of: tôi ghét (đến mức không chịu được)

For example: I’m sick and tired of doing nothing but work. Let’s go out tonight and have fun!

( Tôi ghét khi làm việc suốt. Tối nay đi chơi tìm niềm vui nào!)

 

3. Bend over backwards : rất cố gắng (có khi quá sức)

For example: He bent over backwards to please his new wife, but she never seemed satisfied.

( Anh ta có gắng hết sức để chiều cô vợ mới nhưng cô ấy chưa bao giờ thấy hài lòng.)

 

4. Sleep on it: suy nghĩ (trước khi quyết định)

For example: That sounds like a good deal, but I’d like to sleep on it before I give you my final decision.

( Đó có vẻ là 1 đề nghị tốt, nhưng tôi muốn suy nghĩ trước khi có quyết định cuối cùng.)

 

5. Broke: hết tiền

For example: I have to borrow some money from my Dad. Right now, I’m broke.

( Tôi phải mượn tiền của bố tôi bây giờ. Tôi hết tiền rồi.)

 

6. Change one’s mind : đổi ý

For example: I was planning to work late tonight, but I changed my mind. I’ll do extra work on the weekend instead.

( Tôi định tối nay làm trễ nhưng tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ làm bù vào cuối tuần.)

 

7. Cut it out! : dừng làm việc gì xấu

For example: That noise is really annoying. Cut it out!

( Tiếng ồn đó khó chịu quá. Dừng nó lại đi! )

 

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print