Home / Từ vựng / Phân biệt từ / Phân biệt từ amuse và bemuse
Phân biệt Amuse và Bemuse

Phân biệt từ amuse và bemuse

Phân biệt từ vựng “Amuse” và “Bemuse” dễ gây nhầm lẫn cho bạn? -Amuse và bemuse có cùng gốc từ tiếng Pháp là muse,nhưng lại có 2 nghĩa phân biệt từ vựng hoàn toàn khác nhau, cùng tìm hiểu vài cách phân biệt từ vựng amuse và bemuse nhé!

amuse

bemuse

Phát âm: /əˈmjuːz/
Nghĩa:
 làm (ai đó) cảm thấy vui vẻ,thoải mái.
Phát âm: /bɪˈmjuːz/
Nghĩa:
 gây rối ren,kinh ngạc.
Ví dụ:

  • There’s nothing spellbinding left to amuse our children. (Forbes)
  • This was fashion as theater and an often amusing way to end Paris Fashion Week. (New York Times)
Ví dụ: 

  • Another father seemed bemused that his son had been taken in by the police after he went for a walk on Saturday.  (BBC)

  • In the past, reviews of Bosco’s dazzlingly vivid apparel and sneakers have ranged from admiring to bemused to scathing. (New York Times)

  • The passengers, bemused at first, were quickly won over once they realized who was performing. (Time)

Mẹo: Ngoài cách phân biệt từ vựng “amuse” ở trên, “amuse” còn có thể được dùng trong dạng phủ định (bao gồm trong các trường hợp có “nothing,none,..),không phân biệt cả ý câu mang nghĩa phủ định ( kể cả không có phiếm từ phủ định). Mẹo: Để phân biệt từ vựng “amuse” với “bemuse”,thì “bemuse” thường dùng ở thể bị động (bemused),gây rối ren/kinh ngạc cho chủ thể được nhắc đến trong câu.

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Email
Print